Thiết bị kiểm soát cửa ra vào | Barrier | 16 sản phẩm

Barie chắn đường tự động | BARIE306

Barie chắn đường tự động | BARIE306

11.500.000 đ Regular price
15.000.000 đ

Máy giữ xe thông minh | PAR195

Máy giữ xe thông minh | PAR195

25.500.000 đ Regular price
30.000.000 đ

Thiết bị kiểm soát người ra vào Dahua | KS921

Thiết bị kiểm soát người ra vào Dahua | KS921

5.250.000 đ Regular price
7.000.000 đ

Bộ kiểm soát cửa độc lập DHI-ASA2212A

Bộ kiểm soát cửa độc lập DHI-ASA2212A

5.550.000 đ Regular price
7.400.000 đ

Bộ kiểm soát cửa đơn DHI-ASC1204B-S

Bộ kiểm soát cửa đơn DHI-ASC1204B-S

2.775.000 đ Regular price
3.700.000 đ

Bộ kiểm soát cửa độc lập DHI-ASI1212D-D

Bộ kiểm soát cửa độc lập DHI-ASI1212D-D

4.620.000 đ Regular price
6.200.000 đ

Đầu đọc thẻ từ vân tay DHI-ASR1102A(V2)

Đầu đọc thẻ từ vân tay DHI-ASR1102A(V2)

1.980.000 đ Regular price
3.300.000 đ

Kiểm soát ra vào DHI-ASC1204C-D

Kiểm soát ra vào DHI-ASC1204C-D

6.955.000 đ Regular price
8.025.000 đ

Đầu đọc thẻ,mật khẩu DHI-ASR1201D

Đầu đọc thẻ,mật khẩu DHI-ASR1201D

900.000 đ Regular price
1.500.000 đ

Đầu thiết lập thẻ DHI-ASM100

Đầu thiết lập thẻ DHI-ASM100

996.000 đ Regular price
1.660.000 đ