Đầu ghi hình | 56 sản phẩm

Đầu ghi hình Dahua 16 kênh XVR5216AN-S2

Đầu ghi hình Dahua 16 kênh XVR5216AN-S2

9.450.000 đ Regular price
11.700.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh 4K Dahua XVR5108HS-4KL

Đầu ghi hình 8 kênh 4K Dahua XVR5108HS-4KL

4.500.000 đ Regular price
6.200.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh 5in1 Dahua XVR5104HS-S2

Đầu ghi hình 4 kênh 5in1 Dahua XVR5104HS-S2

2.590.000 đ Regular price
3.690.000 đ

Thế hệ mới Đầu ghi hình Dahua 5in1 XVR4104c-S2

Thế hệ mới Đầu ghi hình Dahua 5in1 XVR4104c-S2

2.390.000 đ Regular price
2.490.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua 5in1 XVR4108C-S2

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua 5in1 XVR4108C-S2

3.500.000 đ Regular price
3.810.000 đ

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua 5in1 XVR4104HS-S2

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua 5in1 XVR4104HS-S2

2.650.000 đ Regular price
3.120.000 đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh 1080P HDPARAGON HDS-N7608I-SE

Đầu ghi hình IP 8 kênh 1080P HDPARAGON HDS-N7608I-SE

4.610.000 đ Regular price
5.736.000 đ